Joskus
pitää muuttaa, syystä tai toisesta. Minä päätin muuttaa kanssa. Nurjat löytyy jatkossa osoitteesta http://nurjat.blogspot.com